6m področje je zelo primerno za vzpostavljanje zvez v ARON omrežju. S tem namenom je narejena razdelitev simpleksnih kanalov.