Simpleksni kanal U280 na UHF 70 cm področju je lahko uporaben le v začetni fazi vzpostavitve omrežja ARON, kasneje, ko postane promet gostejši, pa se je potrebno organizirati in se umakniti/premakniti na druge kanale za vzpostavljanje neposrednih govornih zvez. To še posebej velja, če naravna ali druga nesreča prizadene več regij hkrati ali celotno državo. Poleg FM modulacije je na teh kanalih možno uporabiti tudi digitalne načine prenosa govora npr. DMR, YSF in D-STAR.