V Sloveniji sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja enega izmed treh stebrov nacionalne varnosti. Sistem VPNDN ima hierarhično strukturo od državnega nivoja preko regijskega do občinskega. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo s svojimi trinajstimi regijskimi izpostavami izvaja naloge v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskimi akti.

V okviru izpostav delujejo Regijski centri za obveščanje, ki sprejemajo klice v sili na telefonsko številko 112. Vsaka regija ima tudi Regijski štab civilne zaščite. Zveza radioamaterjev Slovenije po pogodbi z URSZR zagotavlja trinajst regijskih in eno republiško ekipo ARON, katero sestavljajo posebej usposobljeni in izkušeni radioamaterji. Člani ekip imajo poleg znanj s področja radioamaterstva tudi vsa potrebna znanja za nudenje podpore regijskim štabom kot tudi centrom za obveščanje v primeru dogodkov večjega obsega ali ob izpadu telekomunikacijskih omrežij. Republiška ekipa za razliko od regijskih ARON ekip deluje na državnem nivoju in sodeluje z republiškim štabom civilne zaščite ter Centrom za obveščanje Republike Slovenije.

Delovanje, usposabljanje, opremljanje in organiziranje ARON ekip je določeno s tremi dokumenti:

1. Pogodba o sofinanciranju Zveze radioamaterjev Slovenije s strani URSZR

2. Merila o opremljanju, organiziranju in usposabljanju ARON ekip

3. Načrt aktiviranja ARON ekip

ARON ekipe so:

1. S50ARO - Državna ARON ekipa

2. S50ABR - Regijska ARON ekipa za Posavje

3. S50ACE - Regijska ARON ekipa za zahodno Štajersko

4. S50AKP - Regijska ARON ekipa za Obalo

5. S50AKR - Regijska ARON ekipa za Gorenjsko

6. S50AMB - Regijska ARON ekipa vzhodno Štajersko regijo

7. S50ALJ - Regijska ARON ekipa za osrednjo slovensko regijo

8. S50AMS - Regijska ARON ekipa za Pomurje

9. S50ANG - Regijska ARON ekipa za severno primorsko regijo

10. S50ANM - Regijska ARON ekipa za Dolenjsko

11. S50ASG - Regijska ARON ekipa za Koroško

12. S50APO - Regijska ARON ekipa za Notransjko

13. S50APT - Regijska ARON ekipa za Podravje

14. S50ATR - Regijska ARON ekipa za Zasavje