Osnovne ARON frekvence so:

- 3605 kHz LSB voice/data

- V40 145.500 MHz FM simpleks

- U280 433.500 MHz FM simpleks

- S5 repetitorsko omrežje

Simpleksni kanal U280 na UHF 70 cm področju je lahko uporaben le v začetni fazi vzpostavitve omrežja ARON, kasneje, ko postane promet gostejši, pa se je potrebno organizirati in se umakniti/premakniti na druge kanale za vzpostavljanje neposrednih govornih zvez. To še posebej velja, če naravna ali druga nesreča prizadene več regij hkrati ali celotno državo. Poleg FM modulacije je na teh kanalih možno uporabiti tudi digitalne načine prenosa govora npr. DMR, YSF in D-STAR.

10 m področje je zelo primerno za uporabo v ARON omrežju. Pred vami je razdelitev kanalov na tem bandu.