Osnovne ARON frekvence so:

- 3605 kHz LSB voice/data

- V40 145.500 MHz FM simpleks

- U280 433.500 MHz FM simpleks

- S5 repetitorsko omrežje