COVID-19 in potres v Zagrebu

V vodstvu ARON budno spremljamo situacijo okoli bolezni COVID-19 in tudi stanje po potresu v Zagrebu.
V kontaktu smo tako s službami ZiR, ki bodo sporočile, če bi nas potrebovali, kot tudi z radioamaterji iz 9A ter IARU R1.
S kolegi iz bivših YU republik si izmenjujemo podatke o stanju v zvezi s koronavirusom in aktivnostmi.
Komunikacijo 9A radioamaterjev je možno spremljati tu: https://www.youtube.com/watch?v=JuJQQOi9pKM
Podatke o frekvencah in ostalem najdete na strani Sustava radio veza u kriznim situacijama https://srvks.hr/

Opis ARON

Od ustanovitve Zveze radioamaterjev Slovenije leta 1946, smo se radioamaterji spontano odzivali v primeru naravnih in drugih nesreč z obveščanjem, prenosom sporočil in ustrezno pomočjo prebivalstvu ter različnim službam. Čeprav velikokrat uspešno in pohvalno, vedno le ni bilo optimalno. Zato smo se še pred osamosvojitvijo Slovenije začeli ukvarjati z mislijo, da to svojo humanitarno dejavnost osmislimo bolj organizirano. Tako je postopoma nastajal pravilnik, katerega je v obliki kodeksa organiziranega omrežja za reševanje in obveščanje sprejel UO ZRS leta 1992. Poimenovali so ga ARON kodeks, kar pomeni Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. Kratico uporabljamo tudi kot Amatersko Radijsko Omrežje za Nevarnost.

Read more ...

Simpleksi 6m

6m področje je zelo primerno za vzpostavljanje zvez v ARON omrežju. S tem namenom je narejena razdelitev simpleksnih kanalov.

Read more ...

ARON frekvenca SSB in FM simpleksni kanali na VHF (2m)

Simpleksni kanal V40 na VHF 2m področju je lahko uporaben le v začetni fazi vzpostavitve omrežja ARON, kasneje, ko postane promet gostejši, pa se je potrebno organizirati in se umakniti/premakniti na druge kanale za vzpostavljanje neposrednih govornih zvez. To še posebej velja, če naravna ali druga nesreča prizadene več regij hkrati ali celotno državo. Poleg FM modulacije je na teh kanalih možno uporabiti tudi digitalne načine prenosa govora npr. DMR, YSF in D-STAR.

Read more ...

ARON Ekipe

V Sloveniji sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja enega izmed treh stebrov nacionalne varnosti. Sistem VPNDN ima hierarhično strukturo od državnega nivoja preko regijskega do občinskega. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo s svojimi trinajstimi regijskimi izpostavami izvaja naloge v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskimi akti.

Read more ...